A reinkarnáció bizonyítékai

Az embert mindig is foglalkoztatta a halál utáni ismeretlen titokzatosság, és ma már nagyon sokan vannak meggyőződve arról – amit többek között a buddhizmus is tényként kezel –, hogy földi halálunkkal nem ér véget életünk és fejlődésünk. A test ugyan elpusztul, ám a lélek egy másik időben, helyen és testben folytatja küldetését.

Lehetséges az újjászületés? 

Ha alaposan megvizsgálunk egy-egy reinkarnáció-gyanús esetet, rálelünk olyan közvetett bizonyítékokra, amelyek alátámasztják a jelenség létezését.

Újraszületés és újjászületés – két különböző dolog 

A reinkarnáció ma az egyik leginkább vitatott dolog, ami a megmagyarázatlan jelenségek tárgykörébe tartozik. 

Sokan azt hiszik, van újraszületés. Ez tévedés! Újraszületés nincs. Újjászületés van.

Mi a kettő között a különbség?

Az újraszületés azt feltételezi, hogy én, XY (akinek most hiszem magam) valamikor újra meg fogok születni. Ugyanezzel a személyiséggel, ugyanezzel a tudattal, ugyanilyen tulajdonságokkal, ugyanezzel az egóval.

Az újjászületés ezzel szemben azt mondja, hogy ÉN (AKI, azt hiszi, hogy ő XY) új testben, új személyiséggel, új tudattal, új tulajdonságokkal és új egóval fogok újra megszületni.

Ha meghalsz, jelenlegi szerepednek egyszer és mindenkorra vége, soha nem fog újraszületni, mostani személyiséged egyszeri és megismételhetetlen, tapasztalataid azonban mégsem semmisülnek meg.

A reinkarnáció az ismétlődő születés és halál folyamata, amely során a lélek valamennyi már korábban megszerzett tapasztalatát felhasználja, és életről életre különböző testeket és személyiségeket ölt magára, melyek a különböző élethelyzetekben további új tapasztalatokhoz segítik őt hozzá.

Most pedig térjünk át a bizonyítás szintjére 

Bizonyíték. Ez a szó rendkívül szubjektív, ugyanis vannak, akik csak azt tekintik bizonyítéknak, amely közvetlenül bizonyítja a feltételezést, és vannak, akik a közvetett bizonyítékot is hitelesnek tekintik. Ha bepillantunk a modern fizika, kémia és csillagászat legújabb kutatási területeire, azt tapasztaljuk, hogy nem egy hipotézist közvetett módon bizonyítanak, mivel a technika jelenlegi állása szerint még nem rendelkeznek olyan műszerekkel, melyek közvetlenül mérik a bizonyítani kívánt feltételezést. Ezért olyan módszerekhez folyamodnak, hogy több különböző mérési megfigyelésből következtetik ki a tapasztalati tézist, mely mindaddig fennáll, míg fel nem bukkan egy antitézis. A matematika pedig használja az indirekt bizonyítást, ami azt jelenti, hogy tételezzük fel az ellenkezőjét, s amennyiben az nem nyer bizonyítást, úgy az előző állítás az igaz. A reinkarnáció sem holmi légből kapott gondolat, vagy pusztán feltételezés.

Néhány közvetett bizonyíték, ami alátámaszthatja a lélekvándorlás létezését: 

1. Olyan emberekben, akiket a klinikai halál állapotából hoztak vissza, hirtelen emlékek merültek fel korábbi életeikből.
2. Az ún. regressziós hipnózisban történő visszavezetések során az alany hangosan számol be múltbéli események átéléséről. Előfordul, hogy napjainkban már nem létező nyelven vagy nyelvjárásban szólal meg, mely nyelvvel vagy nyelvjárással mostani életében sosem találkozott, viszont nyelvészek utólag hitelesnek minősítik a „produkciót”. Sok esetben az átélt események tárgyi emlékei a kliens által elmondottak alapján napjainkban is fellelhetők.
2. Mély, meditatív állapotban – vagyis külső segítség nélkül, ám ekkor félig-meddig öntudatlan állapotban – is megtapasztalhatunk múltbéli történéseket.
3. Az emberi agy spontán módon is képes arra, hogy az egyes múlt életek során megismert helyeket, tájakat ismerjen fel. Az ún. deja-vu érzés során előtörhetnek olyan emlékek, amelyek azt a különös megérzést keltik, hogy az adott helyszín, épület vagy környezet ismerős tényező. Ilyen esetekben az ember felismer egy addig sohasem látott helyet, tökéletesen tájékozódik ott, mintha meghitt, ismerős tájon járna.
4. Hat éves kor alatt lévő kisgyermekek sokszor más szülőkről, ismeretlen tájakról, helyekről és szituációkról beszélnek. Különös és érthetetlen dallamokat énekelnek, esetenként nem érthető, idegen nyelven beszélnek. Ezen életszakaszban még őrzik az előző életből fakadó emlékeket.
5. Mások a reinkarnáció bizonyításakor beérik az álmok során szerzett élményekkel, és bár ezek nem a legmegfelelőbb pozíciók, megállapíthatjuk, hogy meghatározott személyeket és helyeket írnak le.
6. A bizonyítékok sorába tartozhatnak a különböző fizikai utalások is: bizonyos testi jegyek, például anyajegyek egy korábbi életben történt szenvedésre, vagy a bekövetkezett halál körülményeire utalhatnak.
7. De a leggyakrabban egészen máshonnan kapunk utalást előző életünkre: velünk született tehetségünk által, hobbink vagy kedvelt úti céljaink révén, szeretett zenékből, különös ragaszkodásainkból, indokolatlan félelmeinkből következtethetünk korábban lezajlott eseményeinkre. A jelen viselkedési mechanizmusainak többsége a múltban gyökerezik.
8. A fóbiák – a különféle dolgoktól, helyzetektől, körülményektől való beteges iszonyodások – is sokszor az előző életek feldolgozatlan problémáira vezethetők vissza.(!)
9. Az ún. „látó” emberek gyakran az aurából is megállapíthatják a korábbi inkarnációkat.

A reinkarnáció és a karma tana egyszerre magyarázata és igazolása világunk nyomorúságának és örömteliségének. Istenben nincs helye a gonosznak, egyedül önmagunk vagyunk felelősek a sorsunk alakulásáért.

Keresztény környezetben nőttünk fel, és azt gondoljuk, csak egy életünk van. S amikor egyszer csak a többszöri újjászületés lehetséges voltáról értesülünk, akkor kézzelfogható bizonyítékokat követelünk.

Ha valamiről még sohasem hallottunk, attól még létezhet.

A többszöri újjászületés elfogadásának akadályát nem a konkrét bizonyítékok hiánya jelenti, hanem korlátozott életszemléletünk és a tagadáshoz való ragaszkodásunk.

Legszembetűnőbb példa erre a kisgyermek „dackorszaka”: Szereted a krumplifőzeléket? Hiszel a reinkarnációban? Nem! Nem! Kóstoltad már? Meggyőződtél róla, hogy nincs? Nem, de tudom, hogy az rossz ízű. Nem, de tudom, hogy nincs.

A buddhisták hisznek a lélek újjászületésében, halhatatlanságában. A lélek elpusztíthatatlan, így a fizikai test halála után sem szűnik meg létezni.

De a reinkarnáció létezésének realitását csak akkor ismerjük majd fel igazán, amikor egyre inkább azt érezzük, hogy a lelkünk súlyát kitevő 21 gramm hirtelen emelkedni kezd…

(Simon Gergely írása nyomán)